Бюджет

Бюджет

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Горностаївського району Херсонської області за програмно-цільовим методом складання та виконання місцевих бюджетів + Додатки


Виконання зведеного бюджету району станом на 01 лютого 2015 року

Фінансове управління Горностаївської районної державної адміністрації  інформує, що дохідна частина зведеного бюджету району станом на  1 лютого  2015 року  по власним та закріпленим доходам загального фонду  при  планових показниках  753122 гривень, фактично виконана на 862762 гривень, що становить  114,6%. Перевиконання склало 109640 гривень.

Районний бюджет за січень 2015 року виконаний на 116,5 відсотка, при запланованих 580882 гривнях, фактичне виконання – 676698 гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів загального фонду зведеного бюджету району зменшилось на 7866 гривень.

Станом на 1 лютого 2015 року стовідсоткове виконання планових завдань доходної частини бюджету по власним і закріпленим доходам забезпечено 13 із 14  місцевих бюджетів. Не виконано  планові показники по Червоноблагодатненській сільській раді.

Показники виконання видаткової частини зведеного бюджету району за січень  2015 року наведені в таблиці.

Аналіз фінансування  станом на 1 лютого 2015 року

Код Показник Затверджений план на рік План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за січень 2015 року Відсоток фінансування Профінансовано за січень 2014 року Відхилення від показника минулого року
1 2 3 5 6      
  Зведений бюджет Горностаївського р-ну            
010116 Органи місцевого самоврядування 4013025,00 430785,00 345005,45 80 322947 -22058,46
060702 Місцева пожежна охорона 0,00 0,00 3331,48 0   -3331,48
070101 Дошкільні заклади освіти 4015620,00 453830,00 453830,00 100 495965,3 42135,34
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 25269390,00 1975314,00 1908079,09 97 1836704 -71375,07
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 2888700,00 268500,00 239393,00 89 244700 5307,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 385632,00 33444,00 28317,00 85 31210,76 2893,76
070806 Інші заклади освіти 1305968,00 106470,00 104837,47 98 106540,2 1702,74
080101 Лікарні 8621800,00 718514,00 635813,81 88 684831,9 49018,09
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 3005700,00 250486,00 242398,29 97 44268 -198130,29
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 400000,00 28393,00 28393,00 100 21279 -7114,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 350000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 20000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 50000,00 1214,00 1214,00 100 1190 -24,00
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 50000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 50000,00 732,00 732,00 100 553 -179,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 20000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 100000,00 1904,00 1904,00 100 1760 -144,00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 400000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090212 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 12891,00 0,00 0,00 0 928 928,00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 45000,00 3320,00 3319,00 100 3120 -199,00
090215 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 300000,00 20094,00 20094,00 100 12602 -7492,00
090216 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 300000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 250000,00 21959,96 21959,96 100 16246,4 -5713,56
090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 2000000,00 10381,49 10381,49 100 306588 296206,54
090304 Допомога при народженні дитини 15000000,00 992833,57 992833,57 100 824112,3 -168721,29
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2000000,00 116634,38 116634,38 100 83106,25 -33528,13
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 3500000,00 229116,06 229116,06 100 227009 -2107,09
090307 Тимчасова державна допомога дітям 700000,00 35579,40 35579,40 100 35568,64 -10,76
090308 Допомога при усиновленні дитини 100000,00 1632,64 1632,64 100 4684,17 3051,53
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 1804700,00 740960,44 740960,44 100 395403,3 -345557,19
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 218400,00 5567,00 5567,00 100 5145 -422,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 479400,00 22900,00 147,00 1 0 -147,00
090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення 20000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 202400,00 17300,00 9600,00 55 0 -9600,00
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 600000,00 52647,70 52647,70 100   -52647,70
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 84900,00 400,00 0,00 0 150 150,00
090417 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 4865,00 0,00 0,00 0 1127 1127,00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 123700,00 11002,00 9969,00 91 29810 19841,00
91102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді         0 0,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 20800,00 0,00 0,00 0 0 0,00
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім`ї 15000,00 0,00 0,00 0   0,00
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 33000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2285300,00 183530,00 181692,94 99 170744,8 -10948,14
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 2300,00 192,00 182,70 95 182,7 0,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2000000,00 318278,36 318278,36 100 305449 -12829,35
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 140600,00 8550,00 9767,82 114 5566,08 -4201,74
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 722370,00 99250,00 20266,19 20 13216,25 -7049,94
100209 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 178000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
110201 Бібліотеки 701272,00 63402,00 54260,39 86 66269,63 12009,24
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1288648,00 130326,00 137099,46 105 118730,5 -18368,94
110205 Школи естетичного виховання дітей 642800,00 64000,00 64000,00 100 67481,49 3481,49
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 102000,00 7983,00 7500,00 94 6700 -800,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 20000,00 10000,00 0,00 0 0 0,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 511900,00 47473,00 41205,42 87 40508,33 -697,09
130112 Інші видатки 22000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 25500,00 0,00 0,00 0 0 0,00
160101 Землеустрій 29000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 836800,00 84880,00 36241,00 43 0 -36241,00
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1000,00 0,00 0,00 0 0 0,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 146000,00 0,00 0,00 0   0,00
180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 12000,00 1000,00 0,00 0 0 0,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 56000,00 1000,00 0,00 0   0,00
250102 Резервний фонд 39100,00 1200,00 0,00 0 0 0,00
250404 Інші видатки 119100,00 9050,00 6161,03 68 6996,46 835,43
Всього по бюджету   88642581,0 7582029,00 7120345,54 94 672998 -390365,06

Начальник фінансового управління                                                                          О.М. Рєпка


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

02 грудня 2014 року  проведено фінансування “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян ” в сумі 205639 грн.

08 грудня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду грудня  2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1838115 грн.

9 грудня 2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  243633,21 грн.

09 грудня 2014  року проведено  фінансування  видатків  на надання  населенню  пільг  та  субсидій  готівкою  для  відшкодування  витрат  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  в  сумі  5105,55 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 листопада 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду листопада 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2007067 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 листопада 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду листопада 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2007067 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

7 листопада  2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  241019 грн.


Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету за програмно-цільовим
методом складання та виконання місцевих бюджетів


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

21 жовтня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань II періоду жовтня 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   364421 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 жовтня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1888679 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету 

22 вересня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   337247 грн.


Про хід виконання  районного та місцевих бюджетів Горностаївського  району  за 1 квартал  2014 року


Про хід виконання  районного та місцевих бюджетів Горностаївського  району за перше півріччя  2014 року


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

9 вересня 2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  252077 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

05 вересня 2014 року   проведено  фінансування:

–  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1926940 грн.

– на надання  населенню  пільг  та  субсидій  готівкою  для  відшкодування  витрат  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  в  сумі  12811 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 серпня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1991330 грн.


Порядок складання і виконання розпису районного бюджету в Горностаївському районі Херсонської області


Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету в Горностаївському районі Херсонської області.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

22 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   566422 грн.


Про фінансування  субвенцій  з  державного  бюджету

08 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування:

– «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1894148,0 грн;

– «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною»  в сумі  253192,0грн.

– видатків на надання населенню пільг та субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 34040грн..


Про фінансування  субвенцій  з  державного  бюджету

08 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування:

– «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1894148,0 грн;

– «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною»  в сумі  253192,0грн.

– видатків на надання населенню пільг та субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 34040грн..


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 червня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1767801 грн. та

«Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  248973 грн.


Про фінансування субвенції з державного бюджету

06 березня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям – інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2328840 грн. та

«Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  238038 грн.


20 лютого 2014 року в повному обсязі проведено фінансування нарахувань «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 347554 грн.


05 лютого 2014 року в повному обсязі проведено фінансування I періоду нарахувань «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1850843 грн.


25 жовтня 2013 року в повному обсязі профінансовано 11 період «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 129085 грн.